Όραμά μας είναι...
Να αποτελούν τα ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ την πρότυπη μονάδα γαλβανισμού εν θερμώ στην Ελλάδα και τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η άριστη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, η αφοσίωση στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε πελάτη και η πλήρης κάλυψη όλων των ζητούμενων τεχνικών απαιτήσεων της αγοράς, καθώς και ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι οι κύριοι άξονες της φιλοσοφίας μας.  Με βάση τους άξονες αυτούς χαράξαμε τη στρατηγική μας για την υλοποίηση των στόχων μας από την πρώτη μέρα λειτουργίας των ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Το προφίλ της εταιρείας μας
Τα ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ήταν το όραμα μιας ομάδας νέων και δυναμικών επιχειρηματιών με υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία στις μεθόδους του σύγχρονου management.  Είναι η μεγαλύτερη και αρτιότερη βιομηχανική μονάδα γαλβανισμού στα Βαλκάνια, και μία από τις πιο σύγχρονες σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο από πλευράς παραγωγικής δυναμικότητας όσο και από πλευράς ποιότητας στην εξυπηρέτηση του πελάτη, από την ανάθεση της παραγγελίας μέχρι και την τελική παράδοση του προϊόντος.   Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, η πλήρης αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, οι αυστηρές προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος, οι σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης και η εύκολη πρόσβαση από τις Εθνικές Οδούς εξασφαλίζουν αδιαμφισβήτητη ποιότητα στο παραδοτέο προϊόν, ακρίβεια στο χρόνο παράδοσής του και ανταγωνιστικές τιμές.