Κοιλοδοκοί Οι κοιλοδοκοί και οι σωλήνες παρουσιάζουν την ιδιαιτερότητα ότι συνήθως έχουν μεγάλο μήκος με μικρές διατομές και κοίλες επιφάνειες. Ο γαλβανισμός είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος προστασίας τους από τη διάβρωση εσωτερικά και εξωτερικά.
Σιδηροκατασκευές Στύλοι φωτισμού και ηλεκτροδότησης, πυλώνες ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΟΣΕ, στηθαία αυτοκινητοδρόμων, σιδηρόβεργες, πανωκόλωνα, σιδηροδοκοί μεταλλικών κατασκευών για κτήρια, υπόστεγα, γέφυρες κά.Πολύπλοκα και ανοικτά σχήματα, καθώς και με κοίλα μέρη μπορούν να γαλβανιστούν εσωτερικά και εξωτερικά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για τα διάφορα τμήματα των κατασκευών να βιδωθούν ή να συγκολληθούν, γεγονός που επιτρέπει την προστασία κατασκευών οποιουδήποτε μεγέθους.
Βιομηχανικά Προϊόντα Διάφορες ελαφριές μεταλλικές κατασκευές όπως δεξαμενές, λέβητες, εσχάρες, κιγκλιδώματα, κλίμακες, αλυσίδες, αγροτικά εξαρτήματα, άγκυρες, μπορούν να προστατευτούν αποτελεσματικότερα, οικονομικότερα και γρηγορότερα με τη μέθοδο του γαλβανισμού εν θερμώ σε σύγκριση με ένα καλό σύστημα βαφής.