Ασπασίας 27
15669 Παπάγου Αττικής

Θέση Ρουμάνια
32011 Οινόφυτα Βοιωτίας

Τηλ/Fax: 210 65 42 901
              2262 056 106

e: galva@otenet.gr
w: www.galvanistiriaellados.gr