Η ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Με διεθνή standards σε τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομή.

Με πρωτοποριακό για την Ελλάδα μέγεθος γαλβανιστηρίου.

Με τις πιο υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στο παραγόμενο προϊόν και στο σύνολο της προσφερόμενης υπηρεσίας.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ Κοιλοδοκοι - Σιδηροκατασκευες - Βιομηχανικα Προϊοντα
Ο γαλβανισμός εν θερμώ είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος επιμετάλλωσης σιδερένιων επιφανειών και προστασίας από τη διάβρωση γιατί συνδυάζει την προσιτή τιμή με την αποτελεσματικότητα και την ευχρηστία. Μπορεί να εφαρμοστεί σε είδη που διαφέρουν σε μέγεθος, από κοχλίες και περικόχλια (διαμέτρου έως και 8 χιλιοστών) μέχρι επιμήκη δομικά τμήματα (μέχρι 20 μέτρα).
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ Διεθνεις Προδιαγραφες - Πρωτοποριακο Μεγεθος Γαλβανιστηριου - Ποιοτητα
Μπορούμε να καλύψουμε πλήρως και με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο τις σημερινές ανάγκες γαλβανισμού τόσο της εγχώριας αγοράς, όσο και της αγοράς της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου.
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι σύγχρονες προδιαγραφές στις κατασκευές και στα δημόσια έργα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., προβλέπουν το γαλβανισμό ως μέσο προστασίας της πάσης φύσης επιφάνειας σιδήρου.
ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ BS EN ISO 1461:2009 KAI ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ, ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008

Εξασφαλίζουμε


Διαθέτουμε


Παρέχουμε

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΟΞΕΙΔΩΣΗ
Χρησιμοποιούμε διάλυμα πυκνού υδροχλωρικού οξέος για να απομακρύνουμε την επιφανειακή σκουριά και να επιτύχουμε καθαρή επιφάνεια στον χάλυβα. Αυτή η διαδικασία επιτίθεται στη βάση σιδήρου, εισχωρεί κάτω από τη σκουριά και καθαρίζει το αντικείμενο. Παράλληλα γίνεται προσθήκη αδρανοποιητών οξέων και πρόσθετων για τον περιορισμό των αναθυμιάσεων.
FLUXING
Το flux είναι χλωριούχο αμμώνιο του ψευδαργύρου και η εμβάπτιση σε αυτό έχει ως σκοπό τον περαιτέρω καθαρισμό του αντικειμένου και την προετοιμασία της επιφάνειάς του για γαλβάνισμα. Απομακρύνει τα υπολείμματα από τα οξείδια με αποτέλεσμα να καθιστά τον χάλυβα ικανό για πρόσφυση με τον ψευδάργυρο. Προηγείται κι έπεται έκπλυση σε δεξαμενή νερού.
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΣ
Το αντικείμενο εμβαπτίζεται σε δεξαμενή τηγμένου ψευδαργύρου καθαρότητας 99,995% στους 450ο C περίπου. Πραγματοποιείται κραματοποίηση του ψευδάργυρου με τον χάλυβα και δημιουργείται μια σειρά από σκληρά στρώματα προστασίας από την οξείδωση. Με τη προσθήκη ειδικών κραμάτων ψευδαργύρου, επιπλέον του τηγμένου υλικού, επιτυγχάνουμε γυαλιστερή επιφάνεια, συνεχή και ομοιόμορφη επικάλυψη με εμφάνιση της χαρακτηριστικής «πεταλούδας».
ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ