Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι σύγχρονες προδιαγραφές στις κατασκευές και στα δημόσια έργα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., προβλέπουν το γαλβανισμό ως μέσο προστασίας της πάσης φύσης επιφάνειας σιδήρου. Συνδυάζει την προσιτή τιμή με την αποτελεσματικότητα και την ευχρηστία και μπορεί να εφαρμοστεί σε είδη που διαφέρουν σε μέγεθος, από βίδες και παξιμάδια μέχρι κοιλοδοκούς και σωλήνες.
To επίστρωμα -έχει δυνατότητα κάλυψης και των κοίλων μερών των προϊόντων
-εφαρμόζεται γρήγορα
-αυτοεπισκευάζεται όταν καταστραφεί
-έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στα χτυπήματα και στη διάβρωση και
-κοστίζει λιγότερο από ένα καλό σύστημα βαφής
Το εξωτερικό στρώμα της επικάλυψης ψευδαργύρου είναι μαλακό και απορροφά μεγάλο
μέρος των κραδασμών κατά την πρόσκρουση με
άλλα αντικείμενα. Τα υποστρώματα όμως
της επικάλυψης είναι πολύ σκληρότερα, συχνά
πιο σκληρά και από την ίδια τη βάση του χάλυβα.
Σε αντίθεση με τις βαφές που δεν παρέχουν προστασία από τη διάβρωση σε περίπτωση που καταστραφούν και αποκαλύψουν τμήμα γυμνού σιδήρου, ο ψευδάργυρος οξειδώνεται και αυτοκαταστρέφεται για να προστατέψει τον υποκείμενο σίδηρο. Τα προϊόντα της οξείδωσης του ψευδαργύρου επικάθονται στο τμήμα του γυμνού σιδήρου, καλύπτοντας τη φθορά και σταματώντας την ατμοσφαιρική διάβρωση.