Στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στις πλέον σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος, λειτουργούν σήμερα τα ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ εφαρμόζοντας διεθνή standards σε όλα τα στάδια παραγωγής. Διαθέτουν από τους πιο προηγμένους παγκοσμίως και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην του πελάτη.


Γιατί υπερτερούμε
Ο γαλβανισμός των υλικών γίνεται κάτω από την τήρηση των πιο αυστηρών κανόνων ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου, μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με άριστες συνθήκες προστασίας του προσωπικού και υψηλές αποδόσεις παραγωγικότητας.
Προστασία του περιβάλλοντος
Η μονάδα περιλαμβάνει τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, με τη χρήση της πιο πρόσφατης τεχνολογίας σε φίλτρα κάθε είδους για τα στερεά, υγρά και αέρια λύματα και με ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίαςκαι ανακύκλωσης των αποβλήτων.
Προσωπικό υψηλών προδιαγραφών
Πλαισιωμένη από άριστα εκπαιδευμένο και έμπιστο τεχνικό προσωπικό, η ομάδα των νέων και δυναμικών επιχειρηματιών που διοικούν τη μονάδα διακατέχεται από υψηλή επαγγελματική συνείδηση και σεβασμό στις απαιτήσεις κάθε έργου και πελάτη.
Μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα
Το καινοτόμο για την Ελλάδα μήκος γαλβανιστηρίου και η δυναμικότητα της καμίνου εξασφαλίζουν την εντυπωσιακή δυναμικότητα της μονάδας, που σε συνδυασμό με την αυτοματοποιημένη διαδικασία και διακίνηση εγγυώνται την κάλυψη κάθε είδους αναγκών της αγοράς.