Τα ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ακολουθούν αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και διαθέτουν προσωπικό με υψηλή επαγγελματική συνείδηση που εξασφαλίζει σύγχρονες προδιαγραφές ποιότητας στο σύνολο της προσφερόμενης υπηρεσίας. Διαθέτουν τον πλέον προηγμένο σε παγκόσμιο επίπεδο και ακολουθούν τις όσον αφορά το περιβάλλον και την τεχνολογία.


Γιατί υπερτερούμε
Οι ιδρυτές των ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ οραματίστηκαν τη μεγαλύτερη και αρτιότερη βιομηχανική μονάδα γαλβανισμού στα Βαλκάνια, τόσο από πλευράς παραγωγικής δυναμικότητας όσο και από πλευράς ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Διασφάλιση ποιότητας
Κύριο μέλημά μας η αδιαμφισβήτητη ποιότητα του τελικού προϊόντος, η αψεγάδιαστη εμφάνιση και το σωστό πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη προστασία κατά της διάβρωσης που δύναται να παρέχει ο γαλβανισμός εν θερμώ.
Σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης
Τόσο στην παραγωγική διαδικασία, όσο και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, χωρίς τεχνικά προβλήματα και με ακρίβεια στους χρόνους παράδοσης.
Μειωμένοι χρόνοι εκτέλεσης και κόστος παραγγελίας
Εφικτοί λόγω εύκολης πρόσβασης της βιομηχανικής μονάδας από την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, άνετου χώρου φόρτωσης-εκφόρτωσης των προϊόντων, τεχνολογικού εξοπλισμού τελευταίου τύπου, έμπειρου προσωπικού και υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας.